Mahmut Delen
24-02-2020

EMİNE BULUT CİNAYETİNİN ARDINDAN...

"Vicdan" kelimesi, bulmak kökünden türetilmiştir. Her insanın vicdanı vardır. Kimi insan, onu arar ve bulur. Kimi ise üzerini örter ve köreltir. #EmineBulutcinayeti üzerine, bu ikinci kısıma odaklanarak konuşmamız gerekiyor.

Bu cinayet de göstermiştir ki, her türlü amili göz önüne alarak, şiddetin üzerine topyekun gitmek mecburiyetindeyiz. Peki ne yapmalıyız? Bu konuda aciliyeti olduğunu düşündüğümüz birtakım önerilerimiz var:

1- Gelenek adı altında bize sunulan vahşi toplayıcı devirlerden kalma şiddet ve kudretle övünme hastalığından vazgeçmeliyiz.

2- Sosyal ve yaygın medyada şiddet görsellerine ulaşmayı, pornografik bir içerik olarak kabul edip zorlaştırmalıyız.

3- Şiddeti, dini/siyasi mülahazalar ile maskeleyecek her türlü söylem ve eylemden hususiyetle kaçınarak, özellikle sorumlu mecralarda olanları bu tip bir dili kullanmaktan men etmeliyiz.

4- Şiddeti, kadın/erkek/hayvan şeklinde tavsif etmek yerine, "şiddete sıfır tolerans" sloganını kendimize şiar edinmeliyiz.

5- Hak ihlallerinin ekserisinin kendisinden güçsüz olana yöneltildiğini gözardı etmeyerek, kudretin, adaletle taçlandırmadan zorbalığa dönüştüğünü, meşruiyeti kalmadığını eğitim müfredatı ile işlemeliyiz. Böyle davrananları el üstünde tutan, destekleyenleri kınamalı toplumdan tecrit etmeliyiz.

6- İdeolojik, siyasi, dini hizipler devreye girince hukuku yok sayarak şiddeti yücelten kimselerin her türlü mecrada yaptığı tehdit, şantaj, kışkırtma faaliyetlerini hassasiyetle takip ederek, şahsi meselelerden ayırmadan yargılayacak bir adalet mekanizması kurgulamalıyız.

7- Şiddeti bir bütün olarak ele alıp, yumruk atma da dahil olmak üzere en basit görülecek şiddet hareketlerini mütemadiyen tekrar edenlere kamu görevi vermemek, şahitliklerini kabul etmemek, ticaret faaliyetlerini kısıtlamak gibi sert tedbirlerle caydırıcılık sağlamalıyız.

8- Şiddeti ortaya çıkaran menbalar bu tedbirlerle kurutulduktan sonra ıslahı mümkün olmayan zalimlerin en ağır cezalara çarptırılması; tasarlayarak adam öldürme cürümünü işleyenlerin idam edilmesi gerekliliğini, artık yüksek sesle talep etmeliyiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Mahmut Delen
Vicdan Hareketi Derneği Genel Başkanı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir. İlk yorumu siz yapın!...