Yayın İlkelerimiz

İnternet Bilinci Geliştirme

tokatpress.com, internet ve teknolojinin doğru kullanılması, en üst düzeyde faydalanılması amacıyla bilgilendirici ve eğitici yayınlar yapar.

Bilgi, Doküman ve Arşiv Kullanma

turkiyemizan.com, aksi sabit olaylarla ilgili haberi düzeltmeyi, gerekirse haber, fotoğraf ve görüntüyü yayından kaldırmayı taahhüt eder.

Çok Seslilik ve Çoğulcu Yayıncılık

tokatpress.com, yorumlarıyla okuyuculara görüşlerini kamuoyu ile paylaşma fırsatı sunar, farklı görüşleri ve konu ile ilgili tüm bakış açılarını yansıtır.

Eğitici olmak

tokatpress.com, bilginin evrenselliğine inanır ve toplumun gelişmesi için eğitici ve öğretici yayınlar yapar.

Cevap Hakkına Saygı

tokatpress.com, iddia ve ithamlara karşı, konunun taraflarına cevap hakkını en hızlı ve doğru biçimde kullanma fırsatı sunar.

Doğruyu Arama Kaygısı

tokatpress.com, olayları tüm yönleriyle irdeleyip, kamuoyu algısının doğru şekilde oluşmasını sağlar.

Güvenilirlik

tokatpress.com, kendine duyulan güvenin sorumluluğunu üstlenir ve bu güveni korumak için çalışır.